Biatain® Ag Non-Adhesive

Biatain® Ag Non-Adhesive

Çok hassas ciltli enfekte yaralar için üstün emilim. Üstün emilim için benzersiz 3 boyutlu köpük yapısı. Enfeksiyonu önlemek üzere tasarlanmıştır. Geniş antibakteriyel profilli gümüş kompleksiyle patentli. Kullanım süresinin tamamı boyunca sürekli antibakteriyel etki gösterir.

Biatain® Ag Yapışkansız

 

Biatain® Ag Non-Adhesive, enfekte yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğu ispatlanmış yumuşak ve şekli uyum gösteren bir gümüş köpük yara örtüsüdür (1,2).

Ürün Tanımı

Üstün emilim için benzersiz 3 boyutlu köpük yapısı

Eksüda ile temas durumunda Biatain® Ag Non-Adhesive ürününün benzersiz 3 boyutlu köpük yapısı üstün emilim için yara yatağına yakından uyum gösterir – kompresyon altında bile (5).

Enfeksiyonu önlemek üzere tasarlanmıştır

Uzun süreli gümüş salınım profili tüm kullanım süresi (7 güne kadar) boyunca sürekli bir antibakteriyel etki oluşturacak şekilde homojen bir gümüş iyonu dağılımına neden olur (6).

Geniş antibakteriyel profilli gümüş kompleksiyle patentli

Bağımsız çalışmalar Biatain® Ag ürününün enfekte, iyileşmeyen yaralarda sıklıkla bulunan bakteriler üzerinde etkin olduğunu ispatlamıştır (3,4). Klinik çalışmalar enfekte yaraların diğer antibakteriyel yara örtülerini de kapsayan diğer yara örtülerine göre Biatain® Ag ile daha hızlı iyileştiğini göstermiştir (1,2,7).

Kullanım süresinin tamamı boyunca sürekli antibakteriyel etki gösterir

Uzun süreli gümüş salınımı profili sayesinde tüm kullanma süresi (7 güne kadar) boyunca sürekli bir antibakteriyel etki vardır (6).

Etki mekanizması

Eksüda varlığında gümüş, yara yatağına 7 güne kadar sürekli olarak salınır (6).

Bileşim

Biatain® Ag Non-Adhesive, köpük matriks boyunca eşit şekilde dağıtılmış bir gümüş kompleksiyle patentli bir yumuşak ve esnek emici bir poliüretan köpüktür.

Kullanım

Biatain® Ag Non-Adhesive, bacak ülserleri, bası yaraları, diyabetik ayak ülserleri, ikinci derece yanıklar, donör bölgeleri, postoperatif yaralar ve cilt abrazyonları da dahil olmak üzere bakteriler nedeniyle iyileşmesi gecikmiş veya enfeksiyon riski olan çok çeşitli eksüdalı yaralar için kullanılabilir. Biatain® Ag Non-Adhesive, kompresyon tedavisiyle kombinasyon halinde kullanılabilir.

 

REFERANSLAR

  1. Leaper D et al. İyileşmesi zor venöz bacak ülserlerinde Biatain® Ag kullanımı Randomize kontrollü meta-analizler PLOS BİR 2013: 8(7).
  2. Münter KC et al. Gecikmiş iyileşme olan ülserlerde sabit gümüş salınımının etkisi :  CONTOP çalışması. Journal of Wound Care. 2006;15(5):199-206.
  3. Ip M et al. Antimikrobiyal gümüş aktivitesi: in vitro karşılaştırma Journal of Medical Microbiology 2006;55:59-63.
  4. Basterzi Y et al. Çeşitli yara örtüleri ile yapılan in-vitro antimikrobiyal çalışma. Wounds July 2010.
  5. Reitzel N & Marburger M. gümüş in-vitro testi basınç altında absorbsiyon kapasite çalışması. EWMA 2009.
  6. Buchholz C. İn-vitro antimikrobiyal aktivite çalışması. Wounds UK 2009.
  7. Scanlon E et al. Cost effective faster wound healing with a sustained silver-releasing foam dressing in delayed healing leg ulcers- a health economic analysis. International Wound Journal 2005;2(2):150-60.

Biatain® Ibu Non-Adhesive

Ağrılı yaralar için Biatain® İbu Yapışkansız – Üstün emilim. Üstün emilim için benzersiz 3 boyutlu köpük yapısı (2). Yumuşak ve esnek yara örtüsü (3). Nemli yara tedavisi ile lokal ibuprofen salınımını bir araya getirir (1). Yara iyileşmesinin ağrılı olması gerekmez (1,4,5).