Biatain® Ag Yapışkan

Biatain® Ag Yapışkan

Ekstra yapışkanlık gerektiren enfekte yaralar için üstün emilim. Üstün emilim için benzersiz 3 boyutlu köpük yapısı. Enfeksiyonu önlemek üzere tasarlanmıştır. Geniş antibakteriyel profilli gümüş kompleksiyle patentli. Kullanım süresinin tamamı boyunca sürekli antibakteriyel etki gösterir.

Biatain® Ag Yapışkanlı

 

Biatain® Ag Yapışkan, enfekte yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğu ispatlanmış yumuşak ve şekli uyum gösteren bir gümüş köpük yara örtüsüdür (1,2).

Ürün Tanımı

Üstün emilim için benzersiz 3 boyutlu köpük yapısı

Eksüda ile temas durumunda Biatain® Ag Adhesive ürününün benzersiz 3 boyutlu köpük yapısı üstün emilim için yara yatağına yakından uyum gösterir – kompresyon altında bile (5).

Enfeksiyonu önlemek üzere tasarlanmıştır

Uzun süreli gümüş salınım profili tüm kullanım süresi (7 güne kadar) boyunca sürekli bir antibakteriyel etki oluşturacak şekilde homojen bir gümüş iyonu dağılımına neden olur (6).

Geniş antibakteriyel profilli gümüş kompleksiyle patentli

Bağımsız çalışmalar Biatain® Ag ürününün enfekte, iyileşmeyen yaralarda sıklıkla bulunan bakteriler üzerinde etkin olduğunu ispatlamıştır (3,4). Klinik çalışmalar enfekte yaraların diğer antibakteriyel yara örtülerini de kapsayan diğer yara örtülerine göre Biatain® Ag ile daha hızlı iyileştiğini göstermiştir (1,2,7).

Kullanım süresinin tamamı boyunca sürekli antibakteriyel etki gösterir

Uzun süreli gümüş salınımı profili sayesinde tüm kullanma süresi (7 güne kadar) boyunca sürekli bir antibakteriyel etki vardır (6).

Etki mekanizması

Eksüda varlığında gümüş, yara yatağına 7 güne kadar sürekli olarak salınır (6).

Bileşim

Biatain® Ag Yapışkan, köpük matriks boyunca eşit şekilde dağıtılmış bir gümüş kompleksiyle patentli bir yumuşak ve esnek, emici bir poliüretan köpüktür.

Kullanım

Biatain® Ag Yapışkan; bacak ülserleri, bası yaraları, ikinci derece yanıklar, donör bölgeleri, postoperatif yaralar ve cilt abrazyonları da dahil olmak üzere bakteriler nedeniyle iyileşmesi gecikmiş veya enfeksiyon riski olan çok çeşitli eksüdalı yaralar için kullanılabilir. Biatain® Ag Yapışkan, kompresyon tedavisiyle kombinasyon halinde kullanılabilir.

 

REFERANSLAR

  1. Leaper D et al. Biatain® Ag iyileşmesi gecikmiş venöz bacak ülserinde kullanımı: Randomize kontrollü meta-analiz çalışması. PLOS BİR 2013: 8(7).
  2. Münter KC et al. Gecikmiş iyileşme olan ülserlerde sabit gümüş salınımı yapan örtülerin etkisi. the CONTOP study. Journal of Wound Care. 2006;15(5):199-206.
  3. Ip M et al. Gümüşlü yara örtüsünün antimikrobiyal etkinliği: in vitro karşılaştırma. Journal of Medical Microbiology 2006;55:59-63.
  4. Basterzi Y et al. Çeşitli örtülerle yapılan in-vitro antimikrobiyal etkinlik karşılaştırması. Wounds July 2010.
  5. Reitzel N & Marburger M. gümüş içeren köpük örtülerde basınç altında in-vitro absorbsiyon kapasite testi. EWMA 2009.
  6. Buchholz C. An antimikrobiyal aktivite in-vitro karşılaştırması. Wounds UK 2009.
  7. Scanlon E et al. Gecikmiş iyileşmesi olan bacak ülserlerinde sabit gümüş salınımı yapan köpük örtülerde maliyet etkin hızlı yara iyileşmesi analizi. International Wound Journal 2005;2(2):150-60.

Biatain® Ag Yapışkansız